Przyjęciedo szpitala

Termin planowanego przyjęcia do szpitala uzgadniany jest przez lekarza kwalifikującego do leczenia operacyjnego i przez Pacjenta. Lekarz przedstawia Pacjentowi listę zaleceń oraz wykaz badań laboratoryjnych, które należy wykonać przed zabiegiem.

Aby zostać przyjętym na oddział należy mieć ze sobą skierowanie do szpitala (dotyczy Pacjentów NFZ), książeczkę zdrowia dziecka, dowód osobisty, NIP pracodawcy lub osobisty, wymagane wyniki badań i konsultacji lekarskich, oraz potrzebne przybory toaletowe, odzież i obuwie na zmianę.

Zaleceniaw dniu operacji

W dniu planowanej operacji Pacjent powinien być na czczo, to znaczy 6 godzin przed planowanym znieczuleniem nie wolno jeść i pić. Ostatni raz wody można się napić na 3 godziny przed planowanym znieczuleniem. Dzieci są przyjmowane na oddział wraz z rodzicem. Rodzic towarzyszy dziecku na sali operacyjnej do czasu jego zaśnięcia. Po operacji Pacjent pozostaje na obserwacji w klinice również w towarzystwie rodzica.

Wypis ze szpitalai zalecenia pooperacyjne

Ty i Dziecko jest Kliniką Jednego Dnia, to znaczy Pacjent jest wypisywany z oddziału w ciągu 24 godzin po operacji. Postępowanie po operacji w domu, to przede wszystkim odpoczynek, unikanie wysiłku fizycznego i kontaktu z osobami chorymi, przyjmowanie w razie konieczności leków przeciwbólowych oraz przestrzeganie zalecanej diety.

Dwa tygodnie po leczeniu operacyjnym wymagana jest wizyta kontrolna.

Kontraktz NFZ

nfz logo

Klinika Ty i Dziecko posiada podpisany kontrakt z NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego jednodniowego w specjalności:

  • Otolaryngologia dziecięca